Жишээ тэстүүд

Оролт
2 10
half
halfplus
Гаралт
15
Оролт
3 10
halfplus
halfplus
halfplus
Гаралт
55

Тэмдэглэл