Жишээ тэстүүд

Оролт
5 3
3-a 2-b 4-c 3-a 2-c
2-a 2-b 1-c
Гаралт
1
Оролт
6 1
3-a 6-b 7-a 4-c 8-e 2-a
3-a
Гаралт
6
Оролт
5 5
1-h 1-e 1-l 1-l 1-o
1-w 1-o 1-r 1-l 1-d
Гаралт
0

Тэмдэглэл