A. Ярилцлага

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Блэйк бол "Блэйк Технологи" хэмээх нэгэн томоохон байгууллагын ерөнхий захирал юм.Тэрээр өөрийн байгууллагадаа ихэд хайртай бөгөөд өөрийн байгууллагаа хамгийн шилдэг нь байх ёстой гэж боддог.Тиймээс бүх ажилд шалгуулагчид дараах бодлогоос бүрдэх ярилцлагыг давж гарах ёстой.

Бид $f(x, l, r)$ функцээр бүхэл тоонууд $x_{l}, x_{l + 1}, ..., x_{r}$-уудын битийн OR үйлдлийг тэмдэглэх ба энд $x_{i}$-аар $x$ цувааны $i$-дахь элементийг тэмдэглэв.Танд $n$ урт бүхий $a$ болон $b$ цуваа өгөгдөх ба та бүх боломжит $1 ≤ l ≤ r ≤ n$ дундаас $f(a, l, r) + f(b, l, r)$ нийлбэрийн хамгийн их утгыг тодорхойлох юм.

Оролт

Эхний мөрөнд цуваануудын уртыг илэрхийлэх ганц бүхэл тоо $n$ ($1 ≤ n ≤ 1000$) өгөгдөнө.

2-дахь мөрөнд $n$ ширхэг бүхэл тоонууд $a_{i}$ ($0 ≤ a_{i} ≤ 10^{9}$) өгөгдөнө.

3-дахь мөрөнд $n$ ширхэг бүхэл тоонууд $b_{i}$ ($0 ≤ b_{i} ≤ 10^{9}$) өгөгдөнө.

Гаралт

Бүх боломжит $1 ≤ l ≤ r ≤ n$ дундаас $f(a, l, r) + f(b, l, r)$ нийлбэрийн хамгийн их утгыг илэрхийлэх ганц бүхэл тоог хэвлэнэ.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 2 4 3 2
2 3 3 12 1
Гаралт
22
Оролт
10
13 2 7 11 8 4 9 8 5 1
5 7 18 9 2 3 0 11 8 6
Гаралт
46

Тэмдэглэл

Сөрөг биш бүхэл тоонууд $a$ болон $b$-ын хувьд битийн OR үйлдэл гэдэг нь $c = a OR b$ бөгөөд хэрэв $a$ эсвэл $b$ тоонууд нь өөрийн 2-тын бичлэгийнхээ адил байрлалд ядаж нэг нь $1$-ыг агуулж байвал уг тооны өөрийн 2-тын бичлэгийн тухайн байрлал дээр $1$ байх юм.

Эхний жишээнд оновчтой хариулт нь $l = 2$ болон $r = 4$ байх ба учир нь $f(a, 2, 4) + f(b, 2, 4) = (2 OR 4 OR 3) + (3 OR 3 OR 12) = 7 + 15 = 22$ байна.Өөрөөр хамгийн их утга авах аргууд $l = 1$ ба $r = 4$, $l = 1$ ба $r = 5$, $l = 2$ ба $r = 4$, $l = 2$ ба $r = 5$, $l = 3$ ба $r = 4$, эсвэл $l = 3$ ба $r = 5$ байж болох юм.

2-дахь жишээнд $l = 1$ болон $r = 9$ байхад хамгийн их утгаа авна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...