E. Тэгш өнцөгт

хугацааны хязгаарлалт 0.5 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Шинэ тоглоомын эргэлтэнд суурилсан онгоцуудын байрлалын газрын зургийг бүтээх багаж хөгжүүлэх үедээ Петя дараах асуудалтай тулгарсан.

Газрын зургийн нэг хэсэг нь зургаан өнцөгт дүрсээс бүрдэнэ. Нэгэнт байрлалуудын хэмжээ том болох учраас тоглоомын дизайнер дайсны хэсгүүдийг хурдан будах багажтай болохыг хүссэн. Энэ үйлдэл нь дараах байдлаар явагдана: тоглоомын дизайнер газрын зураг дээр тэгш өнцөгт дүрс бүхий хэсэг сонгох ба сонгогдсон тэгш өнцөгтөд төв нь багтсан газрын зургийн хэсэг бүр дайсны хэсэг болж будагдана.

Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ тоглоомын дизайнер $(x_{1}, y_{1})$ ба $(x_{2}, y_{2})$, $x_{1} ≤ x_{2}, y_{1} ≤ y_{2}$ координаттай хэсгүүдийг сонгосон бол $x_{1} ≤ x ≤ x_{2}$ ба $y_{1} ≤ y ≤ y_{2}$ байх $(x, y)$ координат дээр төвтэй бүх хэсгүүд будагдана. Тэгш өнцөгт координатын системийн дагуу явагдах ба нэг хэсгийн аль нэг тал нь $OX$ тэнхлэгтэй параллель байх ба бүх зургаан өнцөгтүүдийн төв нь бүхэл тоон координаттай байна мөн $x$ бүхэл тоон утга бүрийн хувьд $x$ координат дээр төвтэй хэсгүүд байх ба $y$ бүхэл тоон утга бүрийн хувьд $y$ координат дээр төвтэй хэсгүүд байна. Энэ нь $x_{2} - x_{1}$ ялгавар $2$-т хуваагдана гэсэн үг.

Петя энэ асуудал дээр ажиллаж байх үедээ ингэж шийдсэн: газрын зургийн хэсгүүдийг будагдахаас өмнө газрын зураг дээр будагдах хэсгүүдийн тоог хэвлэж харахыг хүссэн.

Түүнд эдгээр хэсгүүдийг тоолоход туслана уу.

Оролт

Дөрвөн бүхэл тоон утгууд $x_{1}, y_{1}, x_{2}, y_{2}$ ($ - 10^{9} ≤ x_{1} ≤ x_{2} ≤ 10^{9},  - 10^{9} ≤ y_{1} ≤ y_{2} ≤ 10^{9}$)-ыг агуулах ганц мөр байх ба эдгээр нь хоёр хэсгийн төвийн координатууд юм.

Гаралт

Гаралтанд будагдах хэсгүүдийн тоог илтгэх ганц бүхэл тоон утгыг хэвлэ.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 5 5
Гаралт
13
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...