B. Мүүр-ийн хууль

хугацааны хязгаарлалт 0.5 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

IT хотын удирдлагууд хотын төв талбайд байрлах шинжлэх ухаан болон техникийн хөгжлийн бэлэг тэмдэг, тухайлбал Мүүр-ийн хуулийн үр нөлөөг бодит цаг хугацаан дээр үзүүлэх заагч самбарыг засахаар шийджээ.

Мүүр-ийн хууль гэдэг нь нягт нэгдмэл хэлхээн дэх хүлээн авагчийн тоо ойролцоогоор $24$ сар болгонд 2 дахин нэмэгддэг гэсэн ажиглалт юм.

Мүүр-ийн хуулийн цаад санаа нь компьютерын ажиллагаа нь цаг хугацааны функц мэт маш огцом ихсэж байдаг гэсэн утгатай.

Та заагч самбар дээр гаргах секунд бүрд өөрчлөгдөх мэдээллийг бэлдэж байгаа юм. Хүлээн авагчийн тоо нь секунд бүрд яг $1.000000011$ дахин ихэснэ гэж үзнэ үү.

Оролт

Ганц мөрөнд анхны хугацаан дахь хүлээн авагчийн тоо болон анхны хугацаанаас хойш өнгөрсөн секундийн тоог илэрхийлэх хос бүхэл тоо $n$ ($1000 ≤ n ≤ 10 000$) and $t$ ($0 ≤ t ≤ 2 000 000 000$) өгөгдөнө.

Гаралт

Анхны хугацаанаас хойш $t$ секундийн дараах нягт нэгдмэл хэлхээн дэх хүлээн авагчийн тоог үнэлэх ганц тоог хэвлэнэ. Таны хариултын харьцангуй алдаа нь $10^{ - 6}$-аас ихгүй байх ёстой.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
1000 1000000
Гаралт
1011.060722383550382782399454922040
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...