Жишээ тэстүүд

Оролт
6
Jack captain
Alice woman
Charlie man
Teddy rat
Bob child
Julia woman
Гаралт
Teddy
Alice
Bob
Julia
Charlie
Jack