F. Баавгай ба шударга олонлог

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Лимак бол хүрэн баавгай. Тэрээр том бөгөөд бас аймаар. Та ойгоор аялж явж байгаад түүнтэй гэнэт таарчээ. Энэ бол таны хувьд үнэхээр азгүй зүйл юм. Та хэрэв өөрийн математикийн чадвараа үзүүлэхгүй бол тэрээр таны бүх жигнэмгийг идэх юм. Таныг шалгахын тулд, Лимак танд нэгэн таавар өгөх юм.

Энэ нь алдартай баримт бөгөөд Лимак бусад баавгай бүрийн адил тоонуудын олонлог эзэмшдэг. Та уг олонлогийн талаар хэсэг мэдээлэл мэдэх юм:

  • Олонлогийн элементүүд нь ялгаатай эерэг бүхэл тоонууд байна.
  • Олонлогийн элементийн тоо нь $n$. Мөн $n$ тоо нь $5$-д хуваагдана.
  • Бүх элементүүд нь $1$ болон $b$-ын хооронд байна, уг тоонууд нь өөрсдөө оролцоно: баавгайнууд нь $b$-ээс их тоонууд мэдэхгүй гэсэн үг.
  • ${0, 1, 2, 3, 4}$-д байх $r$ бүрийн хувьд, олонлог нь яг ширхэг $5$-д хуваахад $r$ үлдэгдэл өгөх элементүүд агуулна. (өөрөөр хэлбэл, $5$-д хуваагдах ширхэг элемент байна, $5k + 1$ хэлбэртэй ширхэг элемент байна, $5k + 2$ хэлбэртэй ширхэг элемент байна гэх мэтчилэн явна.)

Лимак жигтэйгээр инээх ба танд түүний олонлогийн талаар $q$ ширхэг сэжүүр өгнө. $i$-дахь сэжүүр нь дараах өгүүлбэр байна: "Хэрэв чи зөвхөн $1$ болон $upTo_{i}$-ын хоорондох элементүүдийг харвал, уг тоонууд нь өөрсдөө оролцоно, чи яг $quantity_{i}$ ширхэг тийм элементүүдийг миний олонлогоос олно."

Хэсэг хугацааны дараа Лимак танд жинхэнэ тааврыг хэлж өгөх боловч ямар нэг зүйл буруу санагдана... Тэр инээд нэг л хачирхалтай байсан. Та боломжит шалтгаануудыг бодож эхэлнэ. Магадгүй Лимак таныг хуурсан уу? Эсвэл тэрээр шударга хүрэн баавгай юу?

$n$, $b$, $q$ болон сэжүүрүүд өгөгдөхөд, Лимак шударга байж чадах эсэхийг шалгана уу, өөрөөр хэлбэл өгөгдсөн нөхцөлийг хангах дор хаяж нэг олонлог байх эсэхийг шалгана уу. Хэрэв энэ нь боломжтой бол "$fair$" гэж хэвлэнэ үү. Бусад тохиолдолд, "$unfair$" гэж хэвлэнэ үү.

Оролт

Эхний мөрөнд олонлогийн хэмжээ, олонлог дахь тоонуудын дээд хязгаар болон сэжүүрүүдийн тоог илэрхийлэх 3-н бүхэл тоо $n$, $b$ болон $q$ ($5 ≤ n ≤ b ≤ 10^{4}$, $1 ≤ q ≤ 10^{4}$, $n$-н $5$-д хуваагдана) өгөгдөнө.

Дараагийн $q$ мөрөнд сэжүүрүүдийг дүрсэлнэ. Тэдгээрийн $i$-дахь нь 2 бүхэл тоо $upTo_{i}$ болон $quantity_{i}$ ($1 ≤ upTo_{i} ≤ b$, $0 ≤ quantity_{i} ≤ n$) агуулна.

Гаралт

Хэрэв бүх шаардсан нөхцөл болон бүх өгөгдсөн сэжүүрүүдтэй тохирох ядаж нэг ширхэг олонлог оршин байвал "$fair$" гэж хэвлэнэ үү. Бусад тохиолдолд "$unfair$" гэж хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
10 20 1
10 10
Гаралт
fair
Оролт
10 20 3
15 10
5 0
10 5
Гаралт
fair
Оролт
10 20 2
15 3
20 10
Гаралт
unfair

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд бүх нөхцөлийг хангах цор ганц олонлог байна: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.

2-дахь жишээнд бүх нөхцөлийг хангах мөн цор ганц олонлог байна: {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}.

3-дахь жишээнээс бүх нөхцөлийг хангах ямар ч олонлог байхгүй гэдгийг амархан харж болно. Тиймээс Лимак танд худал хэлжээ :-(

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...