C. Блокон Цамхгууд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Ангид байгаа сурагчид блокон цамхаг хийж байв.Сурагч бүр өргөн урттай хэсгүүдийг нэг нэгнийх нь дээрээс давхарлан цамхаг(0-оос ялгаатай өндөртэй) үүсгэж байв.$n$ ширхэг оюутан 2 блокоос бүтэх хэсгүүдийг ашиглаж байгаа бөгөөд $m$ ширхэг оюутай 3 блокоос бүтэх хэсгүүдийг ашиглаж байгаа юм.

Сурагчид хэт их блок ашиглахыг хүсэхгүй байгаа бөгөөд тэд мөн өөрсдийн гэсэн цорын ганц цамхгийг үүсгэхийг хүсэж байгаа.Иймээс аль ч 2 сурагчийн хийсэн цамхгууд нь ижил тооны блок агуулахгүй.Тэгвэл сурагчдын хийсэн цамхгуудын хамгийн өндөр цамхгийн боломжит хамгийн бага өндрийг олно уу.

Оролт

Эхний мөрөнд харгалзан 2 блокоос бүтэх хэсгүүдийг ашиглаж байгаа сурагчдын тоо болон 3 блокоос бүтэх хэсгүүдийг ашиглаж байгаа сурагчдын тоог илэрхийлэх зайгаар тусгаарлагдсан 2 ширхэг бүхэл тоо $n$ болон $m$ ($0 ≤ n, m ≤ 1 000 000$, $n + m > 0$) өгөгдөнө.

Гаралт

Хамгийн өндөр цамхгийн боломжит хамгийн бага өндрийг тэмдэглэх ганц бүхэл тоог хэвлэнэ.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 3
Гаралт
9
Оролт
3 2
Гаралт
8
Оролт
5 0
Гаралт
10

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд 2 блокоос бүтэх хэсгүүдийг ашиглаж байгаа сурагч $4$-н блок өндөртэй цамхаг үүсгэж болох ба 3 блокоос бүтэх хэсгүүдийг ашиглаж байгаа сурагчид $3$, $6$, болон $9$-н блок өндөртэй цамхаг үүсгэж болно.Ингэснээр хамгийн өндөр цамхаг $9$-н блок өндөртэй болох юм.

2-дахь жишээнд 2 блокоос бүтэх хэсгүүдийг ашиглаж байгаа сурагчид $2$, $4$, болон $8$-н блок өндөртэй цамхаг үүсгэж болох ба 3 блокоос бүтэх хэсгүүдийг ашиглаж байгаа сурагчид $3$ болон $6$-н блок өндөртэй цамхаг үүсгэж болно.Ингэснээр хамгийн өндөр цамхаг $8$-н блок өндөртэй болох юм.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...