B. Тэмдэгт мөр үүсгэх

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд $n$ ширхэг үсгээс бүрдэх үсгэн код өгөгдсөн ба таны даалгавар бол дараах нөхцөлүүдийг хангасан байх боломжит хамгийн их урт бүхий тэмдэгтийг үүсгэх явдал юм.Үүнд:

  • үсгэн кодын $i$-дах үсэг уг тэмдэгтэд $a_{i}$-аас олон удаа ороогүй байх;

  • нэгээс дээш удаа уг тэмдэгтэд орсон үсэгнүүдийн уг тэмдэгтэд давтагдаж орсон тоонууд нь заавал ялгаатай байх.

Оролт

Эхний мөрөнд үсгэн код нь дахь үсэгний тоо болох ганц бүхэл тоо $n$ ($2  ≤  n  ≤  26$) өгөгдөнө.

Дараагийн мөрөнд $n$ ширхэг бүхэл тоонууд болох $a_{i}$ ($1 ≤ a_{i} ≤ 10^{9}$) өгөгдөх ба эдгээр тоонуудын $i$-дахь тоо нь тэмдэгт мөрөнд үсгэн кодын $i$-дахь үсэг давтагдан орж болох тоон хязгаарыг илэрхийлнэ.

Гаралт

Бүх нөхцөлийг хангах тэмдэгт мөрийн боломжит хамгийн их уртыг хэвлэнэ.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
3
2 5 5
Гаралт
11
Оролт
3
1 1 2
Гаралт
3

Тэмдэглэл

Дөхөм байдлаас авч үзээд үсгэн код дотор агуулагдаж байгаа 3 үсгийг "$a$", "$b$", "$c$" гэж үзье.Тэгвэл эхний жишээнд тохиромжтой тэмдэгт мөр нь "$cccaabbccbb$", "$aabcbcbcbcb$" болох бөгөөд 2-дахь жишээнд тохиромжтой тэмдэгт мөр нь "$acc$", "$cbc$" байж болох юм.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...