B. Өвөг эцэг Довлетын тооны машин

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Нэгэн удаа Макс Өвөг эцэг Довлетынхоо хайрцгаас нэгэн электрон тооны машин олжээ.Тэрээр тоонууд нь 7-н хэсгээр тодорхойлогдож байгааг анзаарчээ(https://en.wikipedia.org/wiki/Seven-segment_display).

Макс $a$-аас $b$ хүртэлх бүх утгуудыг шивж эхлэв.Макс тоо бүрийг шивснийхээ дараа тооны машинаа хуучин байдалд нь оруулж байв.Тэгвэл нийт хэчнээн ширхэг хэсэг тооны машин дээр хэвлэгдсэнийг олно уу.

Жишээ нь хэрэв $a = 1$ $b = 3$ байхад тооны машин эхлээд $2$ хэсэг хэвлэнэ, дараа нь $5$-ыг эцэст нь $5$ хэсэг хэвлэх ба нийтдээ хэвлэсэн хэсгийн тоо нь $12$ болох юм.

Оролт

Ганц мөрөнд Максын хамгийн эхэнд болон сүүлд шивэх 2 бүхэл тоо $a, b$ ($1 ≤ a ≤ b ≤ 10^{6}$) өгөгдөнө.

Гаралт

Нийт хэвлэгдсэн хэсгийн тоо болох бүхэл тоо $a$-г хэвлэнэ.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 3
Гаралт
12
Оролт
10 15
Гаралт
39
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...