B. Хувиргалтыг таа

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Боб-д $1$-ээс $n$ хүртэлх бүхэл тоонуудыг хувиргагч байв.Уг хувиргалтыг $p$ гэж тэмдэглэе.$p$-ын $i$-дах элементийг $p_{i}$ гэж тэмдэглэв.$1$-ээс $n$ хүртэлх бүх ялгаатай бүхэл тоонуудын $i, j$ хосын хувьд тэрээр $a_{i, j} = min(p_{i}, p_{j})$ гэсэн тоог бичив.Мөн $1$-ээс $n$ хүртэлх бүх бүхэл $i$-ын хувьд $a_{i, i} = 0$ гэсэн тоог бичив.

Боб танд өөрийн бичсэн бүх $a_{i, j}$ тоонуудын утгыг өгсөн бөгөөд таны ажил бол эдгээр утгуудыг гаргаж чадах ямар нэг хувиргалтыг байгуулах явдал юм.Оролт өгөгдөх учраас энэ нь дор хаяж нэг шийдэл буюу хувиргалт байгааг баталж байгаа юм.

Оролт

Эхний мөрөнд ганц бүхэл тоо $n$ ($2 ≤ n ≤ 50$) өгөгдөнө.

Дараагийн $n$ мөрөнд $a_{i, j}$-уудын утга өгөгдөнө.$i$-дахь мөрийн $j$-дэх тоо нь $a_{i, j}$-г илэрхийлэх ба $i$-дахь мөрийн $i$-дахь тоо нь $0$ байна.Мөн $a_{i, j} = a_{j, i}$ байх нь баталгаатай бөгөөд өгөгдсөн нөхцөлд тохирох дор хаяж нэг шийдэл заавал байна.

Гаралт

Эдгээр утгуудыг гаргаж чадах хувиргалтуудын үр дүнг($p_{i}$) илэрхийлэх $n$ ширхэг зайгаар тусгаарлагдсан бүхэл тоонуудыг хэвлэнэ.Хэрэв олон шийдэл байвал,алийг нь ч хэвлэсэн болно.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
0 1
1 0
Гаралт
2 1
Оролт
5
0 2 2 1 2
2 0 4 1 3
2 4 0 1 3
1 1 1 0 1
2 3 3 1 0
Гаралт
2 5 4 1 3

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд хариулт нь ${1, 2}$ эсвэл ${2, 1}$ байж болно

2-дахь жишээнд өөр нэгэн боломжит хариулт нь ${2, 4, 5, 1, 3}$ байж болох юм.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...