D. Олон хэрчмүүд

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Координатын хавтгай дээр 3 цэг байв.Таны зорилго бол хоорондоо үл огтлолцох,үл шүргэлцэх мөн эдгээр 3-н цэгүүдийг бүгдийг нь дайрсан байх энгийн олон хэрчмүүдийг үүсгэх явдал юм.Түүнчлэн таны үүсгэсэн олон хэрчмүүд нь зөвхөн координатын тэнхлэгүүдтэй параллель хэсгүүдээс бүрдэх ёстой.Тэгвэл тус олон хэрчмүүд нь агуулж болох хамгийн бага хэсгийн тоог олно уу.

Оролт

Оролтод өгөгдөх 3-н мөрөнд тус бүр 2 бүхэл тоо өгөгдөнө.$i$-дахь мөрөнд $i$-дах цэгийн координатууд болох $x_{i}$ болон $y_{i}$ ($ - 10^{9} ≤ x_{i}, y_{i} ≤ 10^{9}$) бүхэл тоонууд өгөгдөнө.Мөн бүх цэгүүд ялгаатай байна.

Гаралт

Олон хэрчмүүдийн агуулах хамгийн бага хэсгийн тоо болох ганц бүхэл тоог хэвлэнэ.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 -1
1 1
1 2
Гаралт
1
Оролт
-1 -1
-1 3
4 3
Гаралт
2
Оролт
1 1
2 3
3 2
Гаралт
3

Тэмдэглэл

Эхний жишээний олон хэрчмүүдийн загвар:

2-дахь жишээний олон хэрчмүүдийн загвар:

3-дахь жишээний олон хэрчмүүдийн загвар:

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...