D. Хамгийн урт $k$-сайн сегмент

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$n$ ширхэг бүхэл тооноос бүрдэх $a$ цуваа өгөгдөв. $a$ цувааны нэг ба түүнээс дээш тооны элементийн дарааллыг сегмент гэж нэрлэе.Мөн $k$-аас ихгүй тооны ялгаатай утга агуулсан сегментийг $k$-сайн гэж нэрлэе.

Хамгийн урт $k$-сайн сегментийг олно уу.

input/output нь их багтаамж эзлэх учраас хурдан input/output арга хэрэглэхийг зөвлөе.Жишээлбэл C++ хэл дээр cin/cout хэрэглэхийн оронд scanf/printf-ыг,Java хэл дээр Scanner/System.out хэрэглэхийн оронд BufferedReader/PrintWriter-ыг хэрэглэнэ үү.

Оролт

Эхний мөрөнд $a$-ын элементийн тоо болон $k$ параметрийг илэрхийлэх 2 ширхэг бүхэл тоо $n, k$ ($1 ≤ k ≤ n ≤ 5*10^{5}$) өгөгдөнө.

2-дахь мөрөнд $a$-ын элементүүд болох $n$ ширхэг бүхэл тоо $a_{i}$ ($0 ≤ a_{i} ≤ 10^{6}$)-ууд өгөгдөнө.

Гаралт

Хамгийн урт $k$-сайн сегментийн зүүн болон баруун захын индекс болох 2 бүхэл тоо $l, r$ ($1 ≤ l ≤ r ≤ n$)-г хэвлэнэ.Хэрэв хамгийн урт сегмент нь олон байвал та тэдгээрийн алийг нь ч хэвлэсэн болно.Мөн $a$-ын элементүүд нь $1$-ээс $n$ хүртэл зүүн талаасаа баруун тал уруугаа дугаарлагдсан байна.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
5 5
1 2 3 4 5
Гаралт
1 5
Оролт
9 3
6 5 1 2 3 2 1 4 5
Гаралт
3 7
Оролт
3 1
1 2 3
Гаралт
1 1
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...