A. Хоёр урт бүхэл тоон утгуудыг харьцуулах

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд маш урт бүхэл тоон утгуул болох $a, b$ өгөгдсөн (тэгээр эхэлсэн байж болно). Та $a$ болон $b$ тоо тэнцүү эсвэл аль нь их вэ гэдгийг шалгах ёстой.

Оролтын хэмжээ нь маш их учир тэмдэгтүүдийг нэг нэгээр нь уншиж авах хэрэггүй. Үүний оронд бүтэн мөрөөр эсвэл хэсгээр уншиж авна уу.

Оролт гаралт нь маш их хэмжээтэй байж болох тул оролт гаралтын хурдан функцүүдийг ашиглана уу. Жишээ нь: C++ хэлэнд $cin/cout$-ийн оронд $scanf/printf$-ийг ашиглах, $Java$ хэлэнд $Scanner/System.out$-ийн оронд $BufferedReader/PrintWriter$-ийг ашиглах харин $Python2$ хэлэнд $input()$ функцийг ашиглахгүйгээр $raw$_$input()$ функцийг ашиглана уу.

Оролт

Эхний мөр нь сөрөг биш бүхэл тоо $a$-г агуулна

Хоёр дахь мөр нь сөрөг биш бүхэл тоо $b$-г агуулна

$a, b$ тоонууд нь тэгээр эхлэж болно. Тус хоёр тооны аль нь ч $10^{6}$ их орон агуулахгүй.

Гаралт

Хэрвээ $a < b$ байвал "$<$" тэмдэгтийг харин $a > b$ байвал "$>$" тэмдэгтийг хэвлэ. Хэрвээ хоёр тоо тэнцүү бол "$=$" тэмдэгтийг хэвлэ.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
9
10
Гаралт
<
Оролт
11
10
Гаралт
>
Оролт
00012345
12345
Гаралт
=
Оролт
0123
9
Гаралт
>
Оролт
0123
111
Гаралт
>
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...