Жишээ тэстүүд

Оролт
abc
cbaabc
Гаралт
2
3 1
1 3
Оролт
aaabrytaaa
ayrat
Гаралт
3
1 1
6 5
8 7
Оролт
ami
no
Гаралт
-1

Тэмдэглэл