Жишээ тэстүүд

Оролт
[<}){}
Гаралт
2
Оролт
{()}[]
Гаралт
0
Оролт
]]
Гаралт
Impossible