A. Цувааны хариу үйлдэл

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Тоон шулуун дээр ялгаатай байрлалд байрласан $n$ гэрлийн цамхаг байна. $i$-р цамхаг $a_{i}$ байрлалд байх ба $b_{i}$ хүчний түвшинтэй. $i$-р цамхаг идэвхжсэн үед цамхаг зүүн талдаа (координатын буурах чиглэлд) $b_{i}$ (оролцуулаад) зайд байгаа бүх цамхагуудыг устгана. Гэсэн ч цамхаг өөрөө устгагдахгүй. Саятама цамхагуудыг баруунаас зүүн тийш нэг удаа идэвхжүүлнэ. Хэрвээ цамхаг устсан бол идэвхжүүлэгдэж чадахгүй.

Сайтама Женосийг байгаа бүх цамхагуудын яг баруун талд боломжит хамгийн цөөхөн цамхаг устгахаар байх дурын байрлалд дурын хүчний түвшинтэй цамхаг нэмэхийг хүссэн. Женосын байрлуулах цамхаг нь идэвхжих хамгийн эхний цамхаг гэсэн үг. Женосд устгагдаж болох цамхагуудын хамгийн бага тоог олж өгч туслана уу.

Оролт

Оролтын эхний мөрөнд бүхэл тоон утга $n$ ($1 ≤ n ≤ 100 000$) байх ба анхны цамхагуудын тоо.

Дараагийн $n$ мөрийн $i$-р мөрөнд хоёр бүхэл тоон утга $a_{i}$ ба $b_{i}$ ($0 ≤ a_{i} ≤ 1 000 000$, $1 ≤ b_{i} ≤ 1 000 000$) байх ба харгалзан $i$-р цамхагийн байрлал ба хүчний түвшин байна. Ямар ч хоёр цамхаг ижил байрлалд байхгүй ба хэрвээ $i ≠ j$ байвал $a_{i} ≠ a_{j}$ байна.

Гаралт

Хэрвээ яг нэг цамхаг нэмэгдсэн бол устгагдаж болох цамхагуудын хамгийн бага тоог илэрхийлэх нэг ширхэг бүхэл тоон утгыг хэвлэ.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 9
3 1
6 1
7 4
Гаралт
1
Оролт
7
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
Гаралт
3

Тэмдэглэл

Эхний жишээний хувьд устгагдсан цамхагуудын тоо $1$ байна. Үүнийг олж авах ганц зам нь $2$ хүчний түвшинтэй цамхагийг $9$ байрлалд байрлуулах.

Хоёр дахь жишээний хувьд устгагдсан цамхагуудын тоо $3$ байна. Үүнийг олж авах ганц зам нь $42$ хүчний түвшинтэй цамхагийг $1337$ байрлалд байрлуулах.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...