C. Хувиараа ажиллагчийн мөрөөдөл

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Хувиараа ажиллагч Михайл хоёр зүйлийг мөрөөддөг: давгүй програмчлагч болох ба Москвад сууц худалдаж авах. Давгүй програмчлагч болохын тулд түүнд ядаж $p$ туршлагын оноотой байх ёстой ба Москва дахь хүсэж буй сууц нь $q$ долларын үнэтэй. Михайл мөрөөдлүүдээ дагахаар болсон ба хувиараа ажиллагсдын сайтад бүртгүүлсэн.

Түүнд $n$ ялгаатай төслүүд дээр ажиллах саналууд ирсэн. Михайл аль хэдийн $i$-р төсөл түүний туршлагыг өдөрт $a_{i}$-р өсгөх ба өдөрт $b_{i}$ доллар олно гэдгийг үнэлсэн. Хувиараа ажиллагчийн ажлын цаг уян хатан дурын байдгийн адилаар Михайл нэг төсөл дээр дурын үедээ ажиллахаа больж өөр төсөл дээр ажиллаж эхлэхэд чөлөөтэй. Ингэж хийхэд түүнд туршлага болон мөнгөний харьцангуй хуваагдал ирнэ. Михайл зөвхөн давгүй програмчлагч болохоор хичээж байгаа ба тэр хугацааны дурын мөчид зөвхөн нэг төсөл дээр ажиллах боломжтой байна.

Михайл мөрөөдлөө биелүүлэхэд шаардлагатай өдрүүдийн хамгийн бага тоотой тэнцүү бодит утгыг ол.

Жишээлбэл Михайлд гурван төсөл дээр ажиллах санал байна гэж үзье тэгээд $a_{1} = 6$, $b_{1} = 2$, $a_{2} = 1$, $b_{2} = 3$, $a_{3} = 2$, $b_{3} = 6$ гэе. Тэр зорилгодоо хүрэхийн тулд Михайл эхний болон гурав дахь төслүүд дээр тус бүр $2.5$ өдөр ажиллана. Мэдээж $a_{1}*2.5 + a_{2}*0 + a_{3}*2.5 = 6*2.5 + 1*0 + 2*2.5 = 20$ ба $b_{1}*2.5 + b_{2}*0 + b_{3}*2.5 = 2*2.5 + 3*0 + 6*2.5 = 20$ байна.

Оролт

Оролтын эхний мөрөнд гурван бүхэл тоон утга $n$, $p$ ба $q$ ($1 ≤ n ≤ 100 000, 1 ≤ p, q ≤ 1 000 000$) байх ба төслүүдийн тоо болон шаардлагатай туршлага болон мөнгөний тоо байна.

Дараагийн $n$ мөр бүрт хоёр бүхэл тоон утга $a_{i}$ ба $b_{i}$ ($1 ≤ a_{i}, b_{i} ≤ 1 000 000$) байх ба $i$-р төсөл дээр ажилласнаар нэг өдрийн туршлагын өсөлт болон ирэх мөнгөний хэмжээ байна.

Гаралт

Бодит утгыг хэвлэх ба энэ нь Михайл шаардлагатай туршлага болон мөнгөө олж авахад шаардлагатай өдрийн хамгийн бага тоо байна. Таны хариултын үнэмлэхүй болон харьцангуй алдаа нь $10^{ - 6}$-с ихгүй байвал таны хариулт зөвд тооцогдоно.

Өөрөөр: таны хариулт $a$ ба шүүгчийн хариулт $b$ байсан гэж үзье. Шалгагч програм хэрвээ байвал таны хариултыг зөв гэж үзнэ.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 20 20
6 2
1 3
2 6
Гаралт
5.000000000000000
Оролт
4 1 1
2 3
3 2
2 3
3 2
Гаралт
0.400000000000000

Тэмдэглэл

Эхний жишээ бодлогын нөхцөл дээрх жишээтэй харгалзана.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...