C. Клеофас ба n-тлон

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Клеофас $n$ ялгаатай хичээлээр ($1$-c $n$ хүртэл дугаарлагдсан) явагдах $n$ ялгаатай тэмцээнүүдээс бүрдэх уралдаан болох $n$-тлонд оролцож байгаа. $n$-тлонд $m$ оролцогч оролцож байгаа ба тэд бүгд бүх тэмцээнүүдэд оролцоно.

Эдгээр $n$ тэмцээн тус бүрд оролцогчид $1$-c $m$ хүртэл жагсаалтаар өгөгдөх буюу ямар ч хоёр оролцогч ижил түвшинд жагсахгүй байх замаар өгөгдөнө өрөөр хэлбэл тэмцээн бүрийн жагсаалт нь $1$-c $m$ тоонуудын сэлгэлт байна. Тэмцээн дахь оролцогчийн оноо нь түүний жагсаалтанд байгаа байрлалтай тэнцүү.

Оролцогч бүрийн нийт оноог нь түүний бүх тэмцээнүүдийн оноонуудын нийлбэрийг тооцоолж олно.

Оролцогч бүрийн нийт жагсаалтын байрлал нь $1 + k$-тэй тэнцүү байх ба энд $k$ нь нийт оноо нь илэрхий бага тамирчдын тоо байна.

Одоо $n$-тлон дуусчихсан боловч хариу нь хараахан гараагүй байна. Клеофас тухайлсан тэмцээн бүрийн хувьд өөрийн жагсаалтын байрлалыг санаж байгаа боловч бусад оролцогчид хэр сайн байсан талаар юу ч санахгүй байгаа. Тэгэхлээр Клеофас хүлээж байгаа нийт жагсаалтын байрлалаа мэдэхийг хүсч байна.

Бүх оролцогчид хичээл бүртээ тэнцүүхэн сайн ба тэмцээн бүр дэх бүх жагсаалтууд (Клеофасаас бусад оролцогчдийн жагсаалтуудын сэлгэлт) тэнцүү магадлалтай.

Оролт

Оролтын эхний мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан хоёр бүхэл тоон утга $n$ ($1 ≤ n ≤ 100$) ба $m$ ($1 ≤ m ≤ 1000$) байх ба харгалзан тэмцээний тоо болон оролцогчдын тоо байна.

Тэгээд $n$ мөр байна. Эдгээрийн $i$-р мөр бүр бүхэл тоон утга $x_{i}$ ($1 ≤ x_{i} ≤ m$) агуулах ба $i$ тэмцээн дахь Клеофасийн жагсаалтын байрлал байна.

Гаралт

Клеофасийн хүлээж буй нийт жагсаалтын байрлалыг илэрхийлэх нэг бодит тоог хэвлэ. Таны хариултын харьцангуй болон үнэмлэхүй алдаа нь $10^{ - 9}$-с хэтрэхгүй байвал таны хариуг зөв гэж үзнэ.

Өөрөөр: таны хариулт $a$ ба шүүгчийн хариулт $b$ гэж үзье. Шалгагч програм хэрвээ таны хариулт байвал зөв гэж үзнэ.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
4 10
2
1
2
1
Гаралт
1.0000000000000000
Оролт
5 5
1
2
3
4
5
Гаралт
2.7500000000000000
Оролт
3 6
2
4
2
Гаралт
1.6799999999999999

Тэмдэглэл

Эхний жишээн дээр Клеофасын нийт оноо $6$ байна. Өөр хэн ч $6$-с бага (гэхдээ өөр нэг хүн $6$ оноотой байх боломжтой) нийт оноотой байж чадахгүй учир түүний нийт жагсаалтын байрлал $1$ байх ёстой.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...