Жишээ тэстүүд

Оролт
aabc
Гаралт
abba
Оролт
aabcd
Гаралт
abcba