Жишээ тэстүүд

Оролт
26
Гаралт
6
1 26
2 9
3 5
5 3
9 2
26 1
Оролт
2
Гаралт
2
1 2
2 1
Оролт
8
Гаралт
4
1 8
2 3
3 2
8 1

Тэмдэглэл