E. Вилбур ба тэмдэгт мөрүүд

хугацааны хязгаарлалт 3 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Вилбур гахай нь одоо тэмдэгт мөрүүдээр тоглохыг хүсжээ.Тэрээр $n$-ыг харьцах нь $m$ бүхий хүснэгт олсон ба уг хүснэгт нь зөвхөн $0$-ээс $9$ хүртэлх цифрүүдээс бүтэх бөгөөд мөрүүд нь $1$-ээс $n$ хүртэл баганууд нь $1$-ээс $m$ хүртэл дугаарлагдсан байна.Вилбур аль нэг нүднээс эхлэх ба тодорхой үйлдлүүд хийнэ.Хэрэв тэрээр ($x$, $y$) нүд дээр байх ба $d$ ($0 ≤ d ≤ 9$) цифр ($x$, $y$) байрлал дээр бичигдсэн ба хэрэв ($x + a_{d}$, $y + b_{d}$) нүд нь хүснэгт дотор байвал уг нүд уруу нүүх ёстой.Бусад тохиолдолд тэрээр ($x$, $y$) нүдэндээ үлдэнэ.

Вилбур нүүдэл хийхээсээ өмнө уг нүдэн дээр бичигдсэн цифрээ цагаан самбар дээр бичих эсэхээ шийдэж болно.Цагаан самбар дээр бичигдсэн бүх цифрүүд тэмдэг мөр үүсгэнэ.Шинэ цифр бичигдэх болгонд уг цифр нь одоо байгаа тэмдэгт мөрийн төгсгөлд нь очих юм.

Вилбур-т $q$ ширхэг санааг нь зовоож буй тэмдэгт мөрүүд байгаа юм.Тэмдэгт мөр $s_{i}$ бүрийн хувьд, Вилбур хязгаартай тооны үйлдэл хийснээр цагаан самбар дээр $s_{i}$ тэмдэгт мөр бичигдсэн байхаар дуусаж болох эхлэлийн байрлал ($x$, $y$) оршин байгаа эсэхийг мэдэхийг хүсэж байгаа юм.

Оролт

Эхний мөрөнд харгалзан хүснэгтийн хэмжээ болон тэмдэгт мөрүүдийн тоог илэрхийлэх 3-н бүхэл тоо $n$, $m$, болон $q$ ($1 ≤ n, m, q ≤ 200$) өгөгдөнө.

Дараагийн $n$ мөрийн мөр болгонд өгөгдсөн хүснэгтийг илэрхийлэх $0$-ээс $9$-ын хооронд байх $m$ ширхэг цифр өгөгдөнө.

Дараа нь $10$ ширхэг мөр байна. Эдгээрийн $i$-дахь нь $a_{i - 1}$ болон $b_{i - 1}$ ($ - 200 ≤ a_{i}, b_{i} ≤ 200$) гэсэн утгуудыг агуулах ба өөрөөр хэлбэл Вилбур $i - 1$ цифртэй нүднээс нүүхэд хэрэглэх векторууд өгөгдөнө.

Үүний араас $q$ ширхэг мөр өгөгдөнө.$i$-дахь мөр нь зөвхөн $0$-ээс $9$-ын хоорондох цифрээс бүрдэх $s_{i}$ тэмдэгт мөрийг агуулна.Эдгээр $q$ ширхэг тэмдэгт мөрүүдийн нийт урт нь $1 000 000$-аас хэтрэхгүй байна.

Гаралт

$q$ ширхэг тэмдэгт мөр болгоны хувьд, хэрэв Вилбур хязгаартай үйлдлийн дараа уг тэмдэгт мөртэй дуусгаж чадахаар $x$ болон $y$-ыг сонгож чадаж байвал "$YES$" гэж хэвлэнэ.Хэрэв энэ нь боломжгүй байвал тохирох тэмдэгт мөрийн хувьд "$NO$" гэж хэвлэнэ.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 2
0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0000000000000
2413423432432
Гаралт
YES
NO
Оролт
4 2 5
01
23
45
67
0 1
0 -1
0 1
0 -1
0 1
0 -1
0 1
0 -1
0 1
0 -1
0000000000
010101011101
32232232322
44343222342444324
6767
Гаралт
YES
YES
YES
NO
YES

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд, $1$-ын харьцах $1$ хүснэгт нь зөвхөн $0$ цифрээс тогтоно.Цорын ганц хийж болох үйлдэл нь хүснэгтдээ үлдэх юм.Эхний тэмдэгт нь $0$-ыг давтан бичсэнээр цагаан самбар дээр бичигдэж болно.2-дахь тэмдэгт мөр нь хүснэгтэд ямар ч $2$ байхгүй учраас бичигдэж болохгүй.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...