Жишээ тэстүүд

Оролт
2 1 2
1 10
5 9
Гаралт
3.849644710502
1.106060157705