C. Үзэсгэлэнтэй функц

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Руслан өдөр бүр унтах хүртлээ хонь тоолохыг оролддог боловч энэ түүнд тус болсонгүй. Одоо тэр хийх илүү сонирхолтой зүйл олсон. Эхлээд тэр хавтгай дээрх тойргуудын бүрдлийг төсөөлөх ба тэгээд төсөөлсөн тойрог бүрийн дотор эсвэл хүрээн дээр нь байх ядаж нэг цэг бүрдэлд байх үзэсгэлэнтэй цэгүүдийн бүрдэл сонгохыг хүсч байна.

Өчигдөр Руслан $(x_{t} = f(t), y_{t} = g(t))$ (энд $t$ аргумент $0$-с $50$ хүртэл бүх бүхэл утгыг авна) хэлбэрээр өгөгдсөн байвал уг цэгийн бүрдлийг үзэсгэлэнтэй гэж тооцсон үед энэ бодлогыг шийдэх гэж оролдсон. Цаашлаад $f(t)$ ба $g(t)$ нь зөв функцүүд байна.

$w(t)$ ба $h(t)$ нь зөв функцүүд ба $c$ нь $0$-с $50$ хүртэлх хүрээний бүхэл тоон утга гэж үзье. Хэрвээ $s(t)$ функц нь дараах дүрмүүдийн аль нэгээр нь гарч ирж байвал зөв функц болно:

 1. $s(t) = abs(w(t))$, энд $abs(x)$ нь $x$ тооны үнэмлэхүй утгыг авч байна гэдгийг илэрхийлнэ, өөрөөр $|x|$;
 2. $s(t) = (w(t) + h(t))$;
 3. $s(t) = (w(t) - h(t))$;
 4. $s(t) = (w(t) * h(t))$, энд $ * $ нь үржвэрийг илэрхийлнэ, өөрөөр $(w(t)*h(t))$;
 5. $s(t) = c$;
 6. $s(t) = t$;

Өчигдөр Руслан бодоод бодоод бодлогыг дуусгаж чадаагүй. Одоо тэр таныг хамгийн ихдээ $50$ тойрогтой дурын бүрдлийн хувьд зохимжтой $f(t)$ болон $g(t)$-г тооцоолдог программ бичихийг хүсэж байна.

$f(t)$ ба $g(t)$ функц бүрт та $50$-с ихгүй үржих үйлдэл ашиглаж болно. Дурын функцийн урт $100*n$ тэмдэгтээс хэтрэхгүй байх ёстой. Функц хоосон зай агуулахгүй байх ёстой.

Руслан их хэмжээний тоог санаж чадахгүй ба та $0$-с $50$ хүртэлх бүх $t$ бүхэл тоонуудын хувьд $f(t)$ ба $g(t)$-н утга болж байх мөн дундын тооцооллууд үнэмлэхүй утгаараа $10^{9}$-с хэтрэхгүй байх $f(t)$ ба $g(t)$-г сонгох ёстой.

Оролт

Оролтын эхний мөрөнд $n$ ($1 ≤ n ≤ 50$) тоо байх ба Русланы төсөөлсөн тойргуудын тоо байна. Дараа нь $n$ мөр байх ба мөр бүрт гурван бүхэл тоон утга $x_{i}$, $y_{i}$ ба $r_{i}$ ($0 ≤ x_{i}, y_{i} ≤ 50$, $2 ≤ r_{i} ≤ 50$) байх ба $i$-р тойргийн төвийн координатууд ба радиус байна.

Гаралт

Эхний мөрөнд зөв функц $f(t)$-г хэвлэ. Хоёр дахь мөрөнд зөв функц $g(t)$-г хэвлэ. $(x_{t} = f(t), y_{t} = g(t))$ ($0 ≤ t ≤ 50$) цэгүүдийн бүрдэл Русланы эхэнд бодсон тойрог бүрийн хүрээ эсвэл дотор нь байх ядаж нэг цэг байна гэсэн нөхцөлийг хангаж байх ёстой.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
3
0 10 4
10 0 4
20 10 4
Гаралт
t 
abs((t-10))

Тэмдэглэл

Зөв функцүүд:

 1. $10$
 2. $(1+2)$
 3. $((t-3)+(t*4))$
 4. $abs((t-10))$
 5. $(abs((((23-t)*(t*t))+((45+12)*(t*t))))*((5*t)+((12*t)-13)))$
 6. $abs((t-(abs((t*31))+14))))$

Буруу функцүүд:

 1. $3+5+7$ (хаалт дутуу, $((3+5)+7)$ эсвэл $(3+(5+7))$ байх ёстой)
 2. $abs(t-3)$ (хаалт дутуу, $abs((t-3))$ байх ёстой)
 3. $2+(2-3$ (нэг хаалт илүү)
 4. $1(t+5)$ (1 болон хаалтын хооронд үйлдэл алга)
 5. $5000*5000$ (байж болох хамгийн их тооноос хэтэрсэн)

Зурагт боломжит шийдлүүдийн нэгийг үзүүлсэн байна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...