Жишээ тэстүүд

Оролт
100
50
50
Гаралт
50
Оролт
199
60
40
Гаралт
119.4

Тэмдэглэл