B. Чип болон Дэйл аврах баг

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Үсэрхэг аврах баг өөрсдийн нарийн модон дээрээ дэмий сэлгүүцэн байж байтал гэнэт гай зовлонгийн дохио иржээ. Хэдхэн хормын дотор тэд бэлэн болж аврагч жирхнүүдийн агаарын хөлөг замдаа гарлаа. Бид Картязан онгоцон дээр үйл явдал өрнөсөн гэж таамаглья. Аврагчдын удирдлагын газар $(x_{1}, y_{1})$ цэгт байрлаж $(x_{2}, y_{2})$ цэгээс дохио ирсэн. Гадгетын инженерийн чадварын ачаар, аврагчдын агаарын хөлөг нь урсгалын хурд болон тухайн мөчийн хөдөлгөөний чиглэлийг хэрэгтэй үед хэдэн ч удаа нэн даруй өөрчилж чаддаг. Ганцхан хязгаарлалт бий: нисэх онгоцны хурд агаараас хамаарах бол хурд хэтрүүлж чадахгүй. Мэдээж Гадгет бол боломжтой хязгаар хүртэл хүргэхийг хүсдэг туйлын сайн аврагч билээ. Харин асуудал бол агаарт үлээгдэх салхи тэдний агаарын хөлгийн хөдөлгөөнд нөлөөлж байгаад байгаа юм. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр, салхи ойролцоогоор эхний $t$ секундэд $(v_{x}, v_{y})$ векторээр тодорхойлогдоно гэсэн бөгөөд дараа нь $t$ секунд өнгөрсний дараа $(w_{x}, w_{y})$ болж өөрчлөгдөнө гэсэн байжээ. Эдгээр векторууд салхины хурд болон чиглэлийг хамтад нь илэрхийлж байна. Томьёоны дагуу, хэрэв агаарын хөлөг $(x, y)$ цэгт оршиж байвал хөлгийн өөрийн хурд агаараас хамаарч 0-тэй тэнцэх ба салхи $(u_{x}, u_{y})$ вектороор үлээж дараа нь агаарын хөлгийн шинэ байрлал нь секундэд болно. Гадгет бол хөлөг онгоцыг тун завгүй жолоодож байгаа учраас Чипээс хэрэв бид хэвийн нисвэл хэр их хугацаанд зорьсон газарт тэд очих тооцооллыг асуужээ. Тэр хялбар хариултыг аргалсан боловч Дэйл Гадгетын өмнө нүүрээ буруулахгүйг зорин таамаглалын хариулт авсан Чипэд алдааг нь ойлгуулжээ. Тухайн агшин дах салхины хурд агаараас хамааран байгаа хөлөг онгоцны хамгийн дээд боломжит хурдаас тун бага гэдэг нь баталгаатай.

Оролт

Эхний мөрөнд аврагчдын удирдах газрын болон аврагдах хэрэгтэй байгаа газрын координат болох 4-н бүхэл тоонууд $x_{1}$, $y_{1}$, $x_{2}$, $y_{2}$ ($|x_{1}|,  |y_{1}|,  |x_{2}|,  |y_{2}| ≤ 10 000$) өгөгдөнө.

2 дахь мөрөнд 2 бүхэл тоонууд , $t$ ($0 < v, t ≤ 1000$) өгөгдөнө. Эдгээр нь агаараас хамааран жирхнүүдийн хамгийн хурдан явж чадах хурд болон хэдэн секундын дараа салхины вектор өөрчлөгдөхийг заасан тоонууд юм.

Дараагийн 2 мөрөнд мөр болгон 2 бүхэл тоонууд болох $(v_{x}, v_{y})$ болон $(w_{x}, w_{y})$ өгөгдөнө. Эдгээр нь салхины эхний $t$ секунд дэхь вектор, болон $t$ секунд өнгөрсны дараах векторууд юм. Энд ба байх баталгаатай.

Гаралт

Нэг бодит утгыг хэвлэнэ үү. Энэ нь аврагчид $(x_{2}, y_{2})$ координатад очиж чадах хамгийн бага хугацааг илэрхийлнэ. Хэрвээ таны хариултын харьцангуй болон үнэмлэхүй алдаа нь $10^{ - 6}$-ыг хэтрэхгүй бол таны хариултыг зөв гэж тооцно.

Энгийнээр, таны хариултыг $a$, шалгах хариуг $b$ гэе. Тэгвэл хэрвээ бол шалгах програм таны хариултыг зөвөөр тооцно.

Орчуулсан: Энхлут

Жишээ тэстүүд

Оролт
0 0 5 5
3 2
-1 -1
-1 0
Гаралт
3.729935587093555327
Оролт
0 0 0 1000
100 1000
-50 0
50 0
Гаралт
11.547005383792516398
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...