I. Сугалаа

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 512 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Өнөөдөр Берландад маш их мөнгөний шагналтай сугалаа зохион байгуулсан! Энд оролцсон $k$ хүн байсан. Тэдгээрийн нэг бүр нь $1$-c $k$ хүртэл давтагдахгүй бүхэл тоон утга хүлээн авна.

Зохион байгуулагчид сугалааг зохион байгуулахын тулд $n$ бөмбөг худалдаж авсан ба эдгээрийн нэг бүр нь өнгөөр будагдсан ба өнгөнүүд $1$-c $k$ хүртэл дугаарлагдсан. $c$ өнгөтэй бөмбөг ижил дугаартай оролцогчтой харгалзана. Зохион байгуулагчид санамсаргүйгээр нэг бөмбөг сонгох ба сонгогдсон өнгөний эзэн ялагч болно.

Сугалаа эхлэхээс таван цагийн өмнө зохион байгуулагчид сугалаа шударга байхын тулд $k$ өнгө бүрийн хувьд тэнцүү тооны бөмбөг байх ёстой гэдгийг ойлгосон. Энэ нь бүх оролцогчдын хувьд хожих магадлал тэнцүү байна гэдгийг батлана.

Та сугалааг шударга болгохын тулд дахин будах шаардлагатай бөмбөгүүдийн хамгийн бага тоог олох хэрэгтэй. Бөмбөг $k$ өнгөнүүдийн дурын нэг өнгөөр дахин будагдаж болно.

Оролт

Оролтын эхний мөрөнд хоёр бүхэл тоон утга $n$ ба $k$ $(1 ≤ k ≤ n ≤ 100)$ байх ба бөмбөгүүдийн тоо ба оролцогчдын тоо байна. $n$ нь $k$-д бүхлээр хуваагдах нь тодорхой.

Оролтын хоёр дахь мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан $n$ эерэг бүхэл тоонуудын дараалал $c_{i}$ $(1 ≤ c_{i} ≤ k)$ байх ба энд $c_{i}$ нь $i$-р бөмбөгний анхны өнгийг илэрхийлнэ.

Гаралт

Гаралтын нэг мөрөнд нэг ширхэг бүхэл тоон утга байх ба энэ нь өнгө бүрийн бөмбөгний тоог тэнцүү болгохын тулд будах шаардлагатай бөмбөгнүүдийн хамгийн бага тоо байна.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
4 2
2 1 2 2
Гаралт
1
Оролт
8 4
1 2 1 1 1 4 1 4
Гаралт
3

Тэмдэглэл

Эхний жишээн дээр зохион байгуулагчид $2$ өнгөтэй дурын бөмбөгийг $1$ өнгөтэй болгож будах хэрэгтэй.

Хоёр дахь жишээн дээр зохион байгуулагчид $1$ өнгөтэй нэг бөмбөгийг $2$ өнгөтэй болгох ба $1$ өнгөтэй хоёр бөмбөгийг $3$ өнгөтэй болгож будах хэрэгтэй.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...