A. Kefa ба түүний анхны алхам

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Kefa яг $n$ хоног интернэт дээр бизнес хийж хэсэг мөнгө олохоор шийджээ.

Тэр $i$-р өдөр ($1 ≤ i ≤ n$) $a_{i}$ мөнгө олдог.

Kefa ахиц дэвшилтэй прогресст дуртай учраас тэрээр хамгийн их өсөх $a_{i}$ дарааллын уртыг мэдэхийг хүсчээ. Дараалал бүрийн тоонууд уг дарааллын нэгэн хэсэг гэдгийг мартаж болохгүй. Хэрвээ бүх түүнууд өсөх дараалалтай байвал үүнийг үл буурах дараалал гэнэ. Kefa -д энэ өсөх дарааллын уртыг мэдэхэд туслана уу!

Оролт

Эхний мөрөнд Kefa-гийн ажилсан өдрийн тоог агуулсан бүхэл тоо $n$ ($1 ≤ n ≤ 10^{5}$) өгөгдөнө.

Хоёр дах мөрөнд $n$ ширхэг $a_{1},  a_{2},  ...,  a_{n}$ ($1 ≤ a_{i} ≤ 10^{9}$) тоо өгөгдөнө(Энэ нь өдөр бүрийн олсон мөнгөний тоо юм).

Гаралт

Хамгийн их өсөх $a$ дарааллын урт болох ганц бүхэл тоо хэвлэ.

Орчуулсан: М.Наранбат

Жишээ тэстүүд

Оролт
6
2 2 1 3 4 1
Гаралт
3
Оролт
3
2 2 9
Гаралт
3

Тэмдэглэл

Эхний жишээг авч үзвэл: Уг дарааллын хамгийн их өсөх дараалал нь 3 дахь тооноос 5 дахь тоо хүртэлх 3 тоо юм.

Хоёр дахь жишээн дээр мөн адил хамгийн их өсөх дараалал нь 1 дэх тооноос 3 дах тоо хүртэлх 3 тоо юм.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...