B. "OR" тоглоом

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Чамд $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ гэсэн $n$ ширхэг тоо өгөгдөнө. Чи хамгийн олондоо $k$ үйлдэл хийж чадна. Үйлдэл бүрт аль нэг тоог $x$-ээр үржүүлж чадна. Бид $a_1 |\ a_2 |\ ...\ |\ a_n$-ийг аль болох их байлгахыг хүсч байгаа. Энд $|$-аар хоёртын OR үйлдлийг тэмдэглэв.

Чи хамгийн ихдээ $k$ үйлдэл хийж чадах бол $a_1 |\ a_2 |\ ...\ |\ a_n$-ийг хамгийн ихдээ хэд болгож чадах вэ?

Оролт

Эхний мөрөнд $n$, $k$, $x$ ($1 ≤ n ≤ 200 000$, $1 ≤ k ≤ 10$, $2 ≤ x ≤ 8$) гэсэн гурван бүхэл тоо өгөгдөнө.

Дараагийн мөрөнд $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ ($0 ≤ a_{i} ≤ 10^{9}$) гэсэн $n$ ширхэг бүхэл тоо байна .

Гаралт

Үүсч болох хамгийн их утгыг хэвлэ.

Орчуулсан: Бат-Од

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1 2
1 1 1
Гаралт
3
Оролт
4 2 3
1 2 4 8
Гаралт
79

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд ямар ч үйлдэл хийсэн $1$, $1$, $2$ гэсэн гурван тоо үүсэх тул хариу $1\ |\ 1\ |\ 2 = 3$ байна.

Хоёр дахь жишээнд хэрэв бид $8$-ийг $3$-аар хоёр удаа үржүүлбэл $72$ гэсэн тоо гарна. Энэ тохиолдолд тоонууд $1$, $2$, $4$, $72$ болох ба OR үйлдлээр $79$ гэсэн утга гаргана. Энэ нь байж болох хамгийн их утга юм.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...