Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1
Гаралт
1.000000000000
Оролт
1 3
Гаралт
-1
Оролт
4 1
Гаралт
1.250000000000

Тэмдэглэл