B. Модны инвариант

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$n$ хэмжээтэй мод гэдэг нь циклгүй $n$ оройгоос тогтох чиглэлгүй холбоост граф юм.

$n$ оройтой зарим нэг модыг авч үзье. Хэрэв модны ямар ч 2 орой $u$ болон $v$-ын хувьд дараах нөхцөл: "хэрэв зөвхөн $p_{u}$ болон $p_{v}$ нь ирмэгээр холбогдож байвал $u$ болон $v$ оройнууд нь ирмэгээр холбогдсон байна" хангагдаж байвал бид уг модыг $p = p_{1}p_{2}... p_{n}$ сэлгэлтэд харьцангуй инварианттай гэж нэрлэнэ.

Танд $n$ хэмжээтэй $p$ сэлгэлт өгөгдөнө. Өгөгдсөн сэлгэлтэд харьцангуй инварианттай $n$ хэмжээтэй мод олно уу.

Оролт

Эхний мөрөнд сэлгэлтийн хэмжээг (мөн хайж буй модны хэмжээтэй тэнцүү) илэрхийлэх $n$ ($1 ≤ n ≤ 10^{5}$) тоо өгөгдөнө.

2-дахь мөрөнд $p_{i}$ ($1 ≤ p_{i} ≤ n$) сэлгэлт өгөгдөнө.

Гаралт

Хэрэв хайж буй мод оршин байхгүй бол, "NO" (хашилтгүйгээр) гэж хэвлэнэ үү.

Бусад тохиолдолд, "YES гэж хэвлэх ба, дараа нь $n - 1$ мөр хэвлэх бөгөөд мөр болгонд 2 бүхэл тоо хэвлэнэ -- эдгээр тоонууд нь таны олсон модны ирмэгээр холбогдож буй оройнуудын дугаарыг илэрхийлэх юм. Оройнууд нь 1-ээс эхлэн дугаарлагдсан байх ба ирмэгүүдийн дараалал болон ирмэг доторх оройнуудын дараалал нь хамаагүй байна.

Хэрэв олон хариулт байгаа бол алийг нь ч хэвлэсэн болно.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
4 3 2 1
Гаралт
YES
4 1
4 2
1 3
Оролт
3
3 1 2
Гаралт
NO

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд сэлгэлт нь (4, 1) ирмэгийг (1, 4) ирмэг уруу, (4, 2) ирмэгийг (1, 3) ирмэг уруу мөн (1, 3) ирмэгийг (4, 2) ирмэг уруу хувиргана. Эдгээр бүх ирмэгүүд нь үр дүнгийн модон дээр гарч ирэх юм.

2-дахь жишээнд өгөгдсөн нөхцөлийг хангах ямар ч мод байхгүй гэдгийг харуулж болно.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...