Жишээ тэстүүд

Оролт
3 4
aaab
baaa
abba
Гаралт
3

Тэмдэглэл