G. Максимум, Минимум хоёр

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Максимум, Минимум хоёр муужгай сөрөг биш бүхэл тоонууд болох $x$, $y$-ээр тоглож байв. Тэдгээрийн нэрнээс харахад Максимум муужгай ихэсгэх, Минимум муужгай багасгах дуртай. Минимум муужгай $x$, $y$ бүхэл тоонуудыг сөрөг болгохыг хүсэх бөгөөд Максимум муужгай үүнээс сэргийлэх юм.

Муужгай бүр хос бүхэл тоонуудаас тогтох олонлогтой бөгөөд Максимум муужгай нь сөрөг биш бүхэл $n$ ширхэг хос тоонууд болох $(a_{i}, b_{i})$ ($1 ≤ i ≤ n$)-тэй байх ба Минимум муужгай нь сөрөг биш бүхэл $m$ ширхэг хос тоонууд болох $(c_{j}, d_{j})$ ($1 ≤ j ≤ m$)-тэй байна.

Максимум муужгай нүүдэл хийх ээлжиндээ өөрт байгаа дурын $(a_{i}, b_{i})$ хосыг сонгон авч $a_{i}$-г $x$ дээр $b_{i}$-ыг $y$ дээр нэмэх үйлдлийг хийнэ. Минимум муужгай нь нүүдэл хийх ээлжиндээ өөрт байгаа дурын $(c_{i}, d_{i})$ хосыг сонгон авч $c_{i}$-г $x$-ээс, $d_{i}$-ыг $y$-ээс хасах үйлдлийг хийнэ. Муужгай бүр өөрт байгаа хос тоонуудыг хэдэн ч удаа сонгон хэрэглэж болно.

Максимум муужгай эхлэж үйлдлээ хийх ба Минимум муужгай нь тоглоомын аль нэг үед $x$, $y$ тоонууд нэгэн зэрэг сөрөг болвол хожно. Эсрэг тохиолдолд тоглоомын ялагч нь Максимум муужгай байна. Тэгвэл хоёр муужгай хоёулаа зөв тоглоно гэж үзээд аль муужгай хожихыг тодорхойлно уу.

Оролт

Эхний мөрөнд Максимум, Минимум хоёрт өгөгдөх хос тоонуудын тоо болох 2 бүхэл тоо $n$ ба $m$ ($1 ≤ n, m ≤ 100 000$) өгөгдөнө.

Хоёр мөрөнд муужгайнуудын тоглож буй $x$, $y$ ($1 ≤ x, y ≤ 10^{9}$) бүхэл тоонуудын анхны утга өгөгдөнө.

Дараагийн $n$ мөрөнд Максимум муужгайд байгаа $a_{i}, b_{i}$ хос тоонууд өгөгдөнө. $(1 ≤ a_{i}, b_{i} ≤ 10^{9})$

Сүүлийн $m$ мөрөнд Минимум муужгайд байгаа $c_{j}, d_{j}$ хос тоонууд өгөгдөнө. $(1 ≤ c_{j}, d_{j} ≤ 10^{9})$

Гаралт

Максимум муужгай ялвал "Max", Минимум муужгай ялвал "Min" гэж хэвлэнэ.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
42 43
2 3
3 2
3 10
10 3
Гаралт
Min
Оролт
1 1
1 1
3 4
1 1
Гаралт
Max

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд харахад Минимум муужгай Максимум муужгайг $(2, 3)$ хосыг сонгоход $(3, 10)$ хосыг сонгох ба $(3, 2)$ хосыг сонгоход $(10, 3)$ хосыг сонгох юм. Ингэснээр $x$ ба $y$ тоонууд нь үргэлж багасах бөгөөд Минимум муужгай хожих нь тодорхой болно.

Хоёр дахь жишээнд ямар ч үед хоёр муужгайн үйлдлийн дараа $x$ ба $y$ нь зөвхөн өсөх тул энэ хоёр тооны аль нь ч сөрөг тоо болохгүй.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...