E. Маш энгийн бодлого

хугацааны хязгаарлалт 3 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Гүдгэр олон өнцөгт өгөгдсөн. Энэ олон өнцөгтийн оройнууд дээр оройтой, өгсөн цэгийг агуулах гурвалжин хэд байгааг тоолно уу. Энэ цэг нь олон өнцөгтийн тал болон диагонал дээр оршихгүй.

Оролт

Эхний мөрөнд олон өнцөгтийн оройн тоо болох $n$ ($3 ≤ n ≤ 100000$) бүхэл тоог агуулна. Уг олон өнцөгтийг дараах байдлаар тодорхойлно: $n$ мөрөнд оройн координатууд ($x$, $y$ бүхэл тоонууд нь абсолют утгаараа $10^9$-өөс хэтрэхгүй) цагийн зүүний дагуу өгөгднө. Өгсөн олон өнцөгт бөхөөгүй бөгөөд гүдгэр байна (нэг шулуун дээр гурван цэг оршихгүй).

Дараагийн мөр таны тооцох ёстой цэгүүдийн тоо болох $t$ ($1 ≤ t ≤ 20$) бүхэл тоог агуулна. Дараагийн $t$ мөр өгсөн цэгийн координатыг ($x$, $y$ бүхэл тоонууд нь абсолют утгаараа $10^9$-өөс хэтрэхгүй) агуулна.

Гаралт

$t$ ширхэг бүхэл тоог, тусдаа мөрүүдэд, $i$-р мөрөнд $i$-р цэгт харгалзах хариуг гарга.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
5 0
0 0
0 5
5 5
1
1 3
Гаралт
2
Оролт
3
0 0
0 5
5 0
2
1 1
10 10
Гаралт
1
0
Оролт
5
7 6
6 3
4 1
1 2
2 4
4
3 3
2 3
5 5
4 2
Гаралт
5
3
3
4
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...