B. Туулсан зам

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Поликарпын машины хурдны хянах самбар дээр замын зарим хэсгийн эхлэлийн хурд секундэд $v_{1}$ метр, төгсгөлийн хурд нь секундэд $v_{2}$ метр байна гэж заажээ. Бид замын энэ хэсгийг яг $t$ секунд үргэлжилдэг гэдгийг мэдэж байгаа.

Секунд бүрт тогтмол хурдтай байх бөгөөд секунд хоорондын хурдны өөрчлөлтийн абсолют утга нь секундэд хамгийн ихдээ $d$ метр байна (өөрөөр хэлбэл, ямар ч дараалсан хоёр секундын хурдны зөрүү нь абсолютаар $d$-ээс хэтрэхгүй байна). Тэгвэл замын боломжит хамгийн урт хэсэг хэдэн метр байх вэ?

Оролт

Эхний мөрөнд $v_{1}$, $v_{2}$ ($1 ≤ v_{1}, v_{2} ≤ 100$) хоёр бүхэл тоо байна. Эдгээр нь харгалзан тухайн хэсгийн эхлэлийн хурд болон төгсгөлийн хурдыг илэрхийлнэ.

Хоёр дахь мөрөнд $t$ ($2 ≤ t ≤ 100$) болон $d$ $(0 ≤ d ≤ 10)$ бүхэл тоонууд байна. Эдгээр нь харгалзан машины хөдлөх хугацаа (секундээр) болон дараалсан секундуудын хоорондын хурдны хамгийн их өөрчлөлт юм.

  • эхний секундэд хурд $v_{1}$ байна,
  • эцсийн секундэд хурд $v_{2}$ байна,
  • дараалсан хоёр секундын хурдны зөрүү нь абсолютаар $d$-ээс хэтрэхгүй байна. Тиймээс тухайн хэсгийг дуусгах арга заавал байна гэсэн үг.

Гаралт

Замын хамгийн урт хэсгийн уртыг метрээр хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
5 6
4 2
Гаралт
26
Оролт
10 10
10 0
Гаралт
100

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд Поликарпын машины хурдны дараалал дараах маягаар харагдана: $5, 7, 8, 6$. Тиймээс замын нийт урт нь $5 + 7 + 8 + 6 = 26$ метр байна.

Хоёр дахь жишээнд $d = 0$ учраас машин бүх хэсгийг тогтмол $v = 10$ хурдтай туулна. $t = 10$ учраас $100$ метр зайг туулна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...