H. Гурвалжин доторх цэгүүд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Хавтгай дээр эерэг бүхэл тоон координатуудтай цэгүүдийн олонлог өгөгдсөн байна. Өгөгдсөн бүх цэгүүдийг дотроо агуулсан байх $(0, 0)$, $(A, 0)$, $(0, B)$ координатууд дээр оройтой хамгийн бага талбайтай гурвалжныг ол. $А$ ба $В$ нь эерэг бүхэл тоонууд бөгөөд гурвалжны ирмэг дээрх цэгүүдийг дотор талд байна гэж үзнэ.

Оролт

Эхний мөрөнд цэгүүдийн тоо болох бүхэл $N$ $(1 ≤ N ≤ 100)$ тоо байна. Дараа нь цэгүүдийн координатуудыг илэрхийлсэн $X$ ба $Y$ $(1 ≤ X, Y ≤ 100)$ тоонуудын хосуудыг агуулсан $N$ ширхэг мөр байна. Эдгээр бүх цэгүүд нь хоорондоо ялгаатай байна.

Гаралт

Гурвалжны хамгийн бага талбайн утгыг хэвлэнэ. Хариу нь $10^{−4}$-ээс багаар зөрж болно.

Орчуулсан: Э.Оргил-Эрдэнэ

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1 1
1 3
Гаралт
6.0
Оролт
2
2 1
1 2
Гаралт
4.5
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...