D. Олонлогийн хасах үйлдэл

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд $1$-ээс $1000$ хүртэлх тоонуудыг агуулсан $1000$ элементтэй олонлог өгөгджээ. Бас энэхүү анхны олонлогоос хасагдах ёстой хэдэн олонлог нэмж өгөв. Олонлогийг хасахдаа олонлогийн элемент бүрийг анхын олонлогоос хасах ёстой. Хасах олонлог нь $A$-аас $B$ хүртэл бүхэл тоонуудын олонлог болгон илэрхийлэгдэнэ (үүнд $A$ болон $B$ нь орно). Бүх олонлогийг хассаны дараах үлдсэн тоонуудыг хэвлэ.

Оролт

Оролтын эхний мөрөнд нийт хасах олонлогийн тоо буюу нэг бүхэл тоо $N$ ($0 ≤ N ≤ 100$). Дараагийн $N$ мөрөнд хасах олонлогийн эхний болон төгсгөлийн хил болох $A$ ба $B$ бүхэл тоонууд өгөгдөнө. Олонлогууд хоорондоо огтлолцож болно. Олонлогууд зөвхөн тоонуудаас бүтнэ.

Гаралт

Эхлээд үлдсэн олонлогийн элементүүдийн тоо дараа нь үлдсэн олонлог дахь элементүүдийг зайгаар тусгаарлан хэвлэнэ.

Орчуулсан: Энхлут

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1 900
902 999
Гаралт
2 901 1000
Оролт
3
1 500
200 746
150 1000
Гаралт
0
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...