Жишээ тэстүүд

Оролт
16
.**.*..*.***.**.
Гаралт
yes
Оролт
11
.*.*...*.*.
Гаралт
no

Тэмдэглэл