B. A ба B, хөрвүүлэлтийн алдаа

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

A ба B нэгэн программчлалын тэмцээнд бэлтгэж байна.

B программчлалд дуртай. Гэвч түүний бичсэн код нь бүгд зөв биш байна.

Эхлээд хөрвүүлэгч $n$ ширхэг хөрвүүлэлтийн алдааг олж тус бүр эерэг бүхэл тоогоор дүрсэлжээ. Тэр хөрвүүлэгчийн гаргасан тоонуудаас нэгэн зүйлийг ажигласан бөгөөд тэр тухайн мөр бүрт нэг бүхэл тоо алга болж байгааг мэджээ.

Тиймээс тэр таниас ямар, ямар тоо алга болсныг хэвлэж өгөхийг хүссэн байна.

В-д асуудлаа шийдэхэд нь туслана уу?

Оролт

Эхний мөрөнд ганц бүхэл тоо $n$ өгөгдөнө ($3 ≤ n ≤ 10^{5}$) -- энэ нь хөрвүүлэгчийн гаргах бүхэл тоонууд юм.

Хоёр дах мөрөнд $n$ ширхэг $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ тоо өгөгдөх ба ($1 ≤ a_{i} ≤ 10^{9}$) -- Энэ нь хөрвүүлэгчийн гаргасан тоонууд юм.

Гурав дах мөрөнд $n - 1$ ширхэг зайгаар тусгаарлагдсан $b_{1}, b_{2}, ..., b_{n - 1}$ тоо өгөгдөнө -- Энэ нь хөрвүүлэгчийн гаргасан хоёр дах тоонууд бөгөөд өмнөх тоонуудаас нэг тоо байхгүй байгаа нь хөрвүүлэлтийн алдаа юм.

Дөрөв дэх мөрөнд $n - 2$ ширхэг зайгаар тусгаарлагдсан бүхэл тоонууд болох $с_{1}, с_{2}, ..., с_{n - 2}$ өгөгдөнө -- Энэ нь өмнөх мөрний тоонуудаас нэгээр цөөн бөгөөд нэг тоо мөн байхгүй байгаа нь хөрвүүлэлтийн алдаа болно.

Гаралт

Хөрвүүлэгчийн гаргасан алдаа болох хоёр бүхэл тоог нэг, нэг мөрөнд хэвлэ.

Орчуулсан: М.Наранбат

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 5 8 123 7
123 7 5 1
5 1 7
Гаралт
8
123
Оролт
6
1 4 3 3 5 7
3 7 5 4 3
4 3 7 5
Гаралт
1
3

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд: нэг дэх мөрд байсан тоонуудаас хоёр дах мөрөнд $8$ тоо байхгүй байна, Харин хоёр дах мөрөнд байгаа тоонуудаас гурав дах мөрөнд $123$ гэсэн тоо мөн адил байхгүй байна.

Хоёр дах жишээнд: $1, 3$ гэсэн тоонууд тус, тус алга байна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...