F. Паша ба Хоолой

хугацааны хязгаарлалт 4 секунд

санах ойн хязгаарлалт 512 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Нэгэн $A$ намын уулзалтан дээр сайд Пэйвэл хотын ус зайлуулах сувгийн системийг сайжруулан шинэ хоолой барихыг санаачилжээ.

Хот нь $n × m$ тэгш өнцөгт хэлбэртэй талбайтай. Энэ талбай нь нэгж квадратуудад хуваагдсан. Квадрат болгон нь хоосон (хоолой энэ дээр баригдах боломжтой) эсвэл дүүрэн (хоолой энэ дээр баригдах боломжгүй) байна. Хоосон квадрат болгон '$.$' тэмдэгтээр тэмдэглэгдэнэ. Аарин дүүрэн квадрат болгон нь '$#$' тэмдэгтээр тэмдэглэгдэнэ.

Хоолой нь дараах шаардлагуудыг хангах ёстой:

 • Хоолой нь $1$ өргөнтэй олон шулуунуудын нийлбэр байх ёстой,
 • Хоолой хоосон квадрат дээр л баригдах ёстой,
 • Хоолой нь талбайн ирмэгээс эхлэх ёстой, гэхдээ булангаас эхэлж болохгүй,
 • Хоолой нь талбайн ирмэг дээр дуусах ёстой, гэхдээ буланд дуусч болохгүй,
 • Хоолой нь хамгийн ихдээ 2 удаа л эргэх боломжтой ($90$ градусаар),
 • Хоолой нь хүрээний квадратуудад зөвхөн 2-хон удаа орох боломжтой (хүрээний гэдэг нь хамгийн захын квадратуудыг хэлж байгаа болно),
 • Хэрвээ хоолой нь ганцхан шулуунаас бүтэж байвал түүний эцсийн байрлалын ирмэг нь эхлэлийн байрлалын ирмэгээс ялгаатай байх ёстой,
 • Хоолойны хүрээний бус квадрат болгонд яг 2 ширхэг хоолой агуулж буй хөрш квадрат байх ёстой,
 • Хоолойны хүрээний квадрат болгонд яг 1 ширхэг хоолой агуулж буй хөрш квадрат байх ёстой.

Энд хэдэн зөвшөөрөгдсөн хоолойны зураглал байна:

      ....#      ....#      .*..# 
      *****      ****.      .***. 
      ..#..      ..#*.      ..#*. 
      #...#      #..*#      #..*# 
      .....      ...*.      ...*.

Энд хэдэн зөвшөөрөгдөөгүй хоолойны зураглал байна:

      .**.#      *...#      .*.*# 
      .....      ****.      .*.*. 
      ..#..      ..#*.      .*#*. 
      #...#      #..*#      #*.*# 
      .....      ...*.      .***.

Эдгээр жишээнд хоолойг '$ * $' тэмдэгтээр илэрхийлэв.

Танаас хотод яг нэг хоолой байрлахаар хэдэн төрлийн ялгаатай арга байгааг тооцоолдог програм бичихийг гуйжээ.

Хэрвээ 2 арга замын хоолойнуудын дор хаяж 1 квадрат нь ялгаатай байвал эдгээр 2 арга замыг хоорондоо ялгаатай гэж үзнэ.

Оролт

Эхний мөрөнд Бэрландын талбайн өндөрийн хэмжээ болон өргөний хэмжээ болох 2 бүхэл тоонууд $n, m$ ($2 ≤ n, m ≤ 2000$) өгөгдөнө.

Дараагийн $n$ ширхэг мөрний мөр болгон $m$ ширхэг тэмдэгт агуулна. Энэ нь хотын зураглал юм.

Хэрвээ зураглалын квадрат '$.$' тэмдэглэгдсэн байвал квадрат нь хоосон бөгөөд хоолойг бариж болно гэсэн үг.

Хэрвээ зураглалын квадрат '$#$' тэмдэглэгдсэн байвал квадрат нь дүүрэн бөгөөд хоолойг бариж болохгүй гэсэн үг.

Гаралт

Эхний мөрөнд хоолойг барих ялгаатай арга замын тоог нэг бүхэл тоогоор илэрхийлэн хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: Энхлут

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
...
..#
...
Гаралт
3
Оролт
4 2
..
..
..
..
Гаралт
2
Оролт
4 5
#...#
#...#
###.#
###.#
Гаралт
4

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд хоолойг барих 3-н арга зам байна (Хоолойн квадратууд нь '$ * $' тэмдэгтээр тэмдэглэгдсэн):

    .*.    .*.    ... 
    .*#    **#    **# 
    .*.    ...    .*.
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...