Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1
1 2 3
Гаралт
0.833333333333333
Оролт
3 4
1 3 2
Гаралт
1.458333333333334

Тэмдэглэл