E. Үнэг ба оройн зоог

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Сиел үнэг Анхны Тоон Вант Улсын цэнгүүнд уригджээ. Энд Сиелийг оролцуулаад $n$ ширхэг үнэгнүүд ирсэн бөгөөд $i$-р үнэг нь $a_{i}$ настай.

Тэд дугуй ширээнүүдэд тойрон сууж оройн зоог барина. Та үнэгнүүдийг дараах байдлаар хуваарилахыг хүсэж байгаа:

  1. Үнэг бүр ямар нэг ширээнд суусан байна.
  2. Ширээ бүрд хамгийн багадаа $3$ үнэг сууна.
  3. Ширээ бүрийн аль ч зэргэлдээх хоёр үнэгний насны нийлбэр нь анхны тоо байх ёстой.

Хэрвээ $k$ ширхэг $f_{1}$, $f_{2}$, ..., $f_{k}$ үнэгнүүд цагийн зүүний дагуу ширээнд тойрон суусан бол $1 ≤ i ≤ k - 1$-н хувьд: $f_{i}$ ба $f_{i + 1}$ зэргэлдээ, мөн $f_{1}$ ба $f_{k}$ нь зэргэлдээ суусан үнэгнүүд гэсэн үг.

Хэрвээ тодорхойлсон байдлаар үнэгнүүдийг ширээнд хуваарилах боломжтой бол хэрхэн хуваарилах аргыг ол.

Оролт

Эхний мөр нь цэнгүүнд ирсэн үнэгнүүдийн тоо болох $n$ ($3 ≤ n ≤ 200$) бүхэл тоог агуулна.

Хоёр дахь мөр нь $n$ ширхэг $a_{i}$ ($2 ≤ a_{i} ≤ 10^{4}$) бүхэл тоонуудыг агуулна.

Гаралт

Хэрвээ хуваарилалтыг хийх боломжгүй бол "Impossible" гэж хэвлэнэ.

Эсрэг тохиолдолд эхний мөрөнд ширээнүүдийн тоо болох $m$ бүхэл тоог хэвлэнэ. $(1 \leq m \leq \frac{n}{3})$

Дараа нь $m$ мөрүүд хэвлэх ба мөр бүр нь $k$ гэсэн бүхэл тоогоор эхлэнэ. Энэ $k$ тоо нь тухайн ширээнд суух үнэгнүүдийн тоо юм. Ингээд түүний дараа $k$ ширхэг тоонууд хэвлэнэ. Эдгээр нь тухайн ширээнд цагийн зүүний дагуу тойрон суух үнэгнүүдийн дугаар байна.

Хэрвээ хэд хэдэн боломжит зохион байгуулалт байгаа бол тэдгээрийн аль нэгийг хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
3 4 8 9
Гаралт
1
4 1 2 4 3
Оролт
5
2 2 2 2 2
Гаралт
Impossible
Оролт
12
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Гаралт
1
12 1 2 3 6 5 12 9 8 7 10 11 4
Оролт
24
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Гаралт
3
6 1 2 3 6 5 4
10 7 8 9 12 15 14 13 16 11 10
8 17 18 23 22 19 20 21 24

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд тэд нэг ширээнд суух боломжтой. Тэдний нас нь: $3-8-9-4$, зэргэлдээх нийлбэрүүд нь: $11, 17, 13, 7$. Нийлбэрүүд бүгд анхны тоонууд байна.

Хоёр дахь жишээнд $2 + 2 = 4$ нийлбэр анхны тоо биш учраас хуваарилах боломжгүй байна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...