B. Үнэг ба хоёр цэг

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Сиел үнэг "Хоёр цэг" хэмээх гар утасны тоглоомоор тоглож байв. Энэ тоглоомыг $n × m$ хэмжээтэй хөлөг дээр тоглодог:

Хөлгийн нүд бүр нь ямар нэг өнгийн цэгүүд агуулсан байна. Бид ялгаатай өнгөнүүдийг ялгаатай Латин жижиг үсгүүдээр илэрхийлнэ.

Тоглоомны зорилго бол ижил өнгийн цэгүүдээс бүрдсэн циклийг олох юм. Жишээ болгож дээрх зурагт 4 цэнхэр цэгээр цикл үүсгэсэн байна. Томъёолбол хэрвээ доорх нөхцлүүдийг хангадаг бол $d_{1}, d_{2}, ..., d_{k}$ цэгүүдийн дарааллыг цикл гэнэ:

  1. Энэ $k$ ширхэг цэгүүд бүгд хоорондоо ялгаатай. (Хэрвээ $i ≠ j$ бол $d_{i} ≠ d_{j}$)
  2. $k$ нь хамгийн багадаа 4 байна.
  3. Бүх цэгүүд ижил өнгөтэй байна.
  4. $1 ≤ i ≤ k - 1$-н хувьд: $d_{i}$ ба $d_{i + 1}$ цэгүүд зэргэлдээ байна. Мөн $d_{k}$ ба $d_{1}$ ч бас зэргэлдээ байх ёстой. Хэрвээ нэг ерөнхий талтай бол $x$ ба $y$ нүднүүдийг зэргэлдээ нүднүүд гэнэ.

Таны даалгавар бол хөлөг дээр цикл байгаа эсэхийг тодорхойлох юм.

Оролт

Эхний мөр нь хөлгийн мөр болон баганын тоог илэрхийлэх $n$ ба $m$ ($2 ≤ n, m ≤ 50$) бүхэл тоонуудыг агуулна.

Дараа нь $n$ мөрүүд байна. Мөр бүр нь цэгүүдийн өнгийг илэрхийлсэн $m$ ширхэг тэмдэгтүүдийг агуулна. Тэмдэгт бүр нь Латин жижиг үсэг байна.

Гаралт

Хэрвээ цикл байгаа бол "Yes" гэж хэвлэнэ, эсрэг тохиолдолд "No" гэж хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 4
AAAA
ABCA
AAAA
Гаралт
Yes
Оролт
3 4
AAAA
ABCA
AADA
Гаралт
No
Оролт
4 4
YYYR
BYBY
BBBY
BBBY
Гаралт
Yes
Оролт
7 6
AAAAAB
ABBBAB
ABAAAB
ABABBB
ABAAAB
ABBBAB
AAAAAB
Гаралт
Yes
Оролт
2 13
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
Гаралт
No

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд бүх "A"-аар цикл үүснэ.

Хоёр дахь жишээнд цикл байхгүй байна.

Гурав дахь жишээ өгүүлбэр дээрх зурагтай адилхан ба "B"-ээр цикл үүснэ. ("Y" - Шар, "B" - Цэнхэр, "R" - Улаан).

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...