C. Цифрүүдийн нийлбэрүүд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Васяд $a_{1}$, ..., $a_{n}$ эерэг бүхэл тоонуудын өсөх дараалал байв. Вася энэ дарааллыг ашиглан $b_{i}$ нь $a_{i}$-н аравтын бичиглэл дэх цифрүүдийн нийлбэртэй тэнцүү байхаар $b_{1}$, ..., $b_{n}$ шинэ дараалал үүсгэв. Дараа нь тэр $a_{i}$ дарааллаа гээчихжээ, гэхдээ түүнд $b_{i}$ дараалал үлдсэн байв.

Вася $a_{i}$ тоонууд нь ямар байх бол гэж бодов. Ингээд тэр боломжит бүх хувилбаруудаас хамгийн сүүлийн $a_{n}$ тоо хамгийн бага байх дараалал юм байна гэдгийг мэдэв. Анхны дарааллыг сэргээхэд түүнд туслана уу.

Ийм дараалал үргэлж байдаг гэдэг нь баталгаатай болно.

Оролт

Эхний мөр нь $n$ ($1 ≤ n ≤ 300$) бүхэл тоог агуулна.

Дараагийн $n$ мөрүүд нь $b_{1}$, ..., $b_{n}$ бүхэл тоонуудыг агуулна. Эдгээр нь $a_i$ тооны цифрүүдийн нийлбэр юм. Бүх  $b_{i}$ нь $1 ≤ b_{i} ≤ 300$ завсарт харьяалагдана.

Гаралт

$n$ бүхэл тоонуудыг нэг мөрөнд нэг тоо байхаар хэвлэнэ. Эдгээр нь сэргээгдсэн $a$ дарааллын тоонууд юм. Энэ дараалал нь заавал өсөх дараалал байна. $i$-р тооны цифрүүдийн нийлбэр нь $b_{i}$-тэй тэнцүү байх ёстой.

Хэрвээ боломжит хамгийн бага $a_{n}$ тоо бүхий дараалал олон байгаа бол тэдгээрийн аль нэгийг хэвлэнэ. Тэгээр эхлээгүй тоонууд байна гэдгийг анхаараарай.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1
2
3
Гаралт
1
2
3
Оролт
3
3
2
1
Гаралт
3
11
100
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...