B. Шүр будсан нь

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Ширээн дээр $i$-р хэсэг нь $a_{i}$ ширхэг шүрнээс бүрдсэн $n$ хэсэг шүр байв. Таны даалгавар бол шүр бүрийг өгөгдсөн $k$ өнгийн нэгээр будах юм. Ингэхдээ аль ч $i$, $j$ хэсэг болон $c$ өнгөний хувьд $i$-р хэсгийн $c$ өнгөтэй шүрнүүдийн тоо, $j$-р хэсгийн $c$ өнгөтэй шүрнүүдийн тоо хоёрын хоорондын зөрүү нь хамгийн ихдээ нэг байна.

Өөрөөр хэлбэл $i$-р хэсгийн $c$ өнгөтэй шүрнүүдийн тоог $b_{i, c}$ гэж үзвэл аль ч $i$, $j$ нь $|b_{i, c} - b_{j, c}| ≤ 1$ ($1 ≤ c ≤ k$, $1 ≤ i, j ≤ n$) нөхцлийг хангасан байх ёстой. Бүх $k$ өнгөнүүдийг ашиглах шаардлагагүй: хэрвээ $i$-р хэсэгт $c$ өнгийг ашиглаагүй бол $b_{i, c}$-г тэгтэй тэнцүү гэж тооцно.

Оролт

Оролтын эхний мөр нь зайгаар тусгаарлагдсан $n$ ба $k$ ($1 ≤ n, k ≤ 100$) бүхэл тоонуудыг агуулна. Эдгээр нь харгалзан хэсгүүдийн тоо болон өнгөний тоо юм.

Хоёр дахь мөрөнд $n$ ширхэг $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ ($1 ≤ a_{i} ≤ 100$) эерэг бүхэл тоонууд байх ба эдгээр нь хэсэг бүр дэхь шүрний тоо юм.

Гаралт

Хэрвээ өгөгдсөн нөхцлөөр шүрнүүдийг будах боломжгүй бол "NO" гэж хэвлэнэ үү.

Эсрэг тохолдолд эхний мөрөнд "YES" гэж хэвлэнэ. Дараа нь $n$ мөр хэвлэх ба, $i$-р мөрөнд нь зайгаар тусгаарлагдсан $a_{i}$ ширхэг бүхэл тоонууд байна. Эдгээр тоонуудын $j$-р ($1 ≤ j ≤ a_{i}$) тоо нь $i$-р хэсгийн $j$-р шүрний өнгийг илэрхийлэх юм. Хэрвээ хэд хэдэн боломжит хариу байгаа бол тэдгээрийн аль нэгийг хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
4 4
1 2 3 4
Гаралт
YES
1
1 4
1 2 4
1 2 3 4
Оролт
5 2
3 2 4 1 3
Гаралт
NO
Оролт
5 4
3 2 4 3 5
Гаралт
YES
1 2 3
1 3
1 2 3 4
1 3 4
1 1 2 3 4
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...