E. Миша ба хамгийн урт ерөнхий угтвар

хугацааны хязгаарлалт 8 секунд

санах ойн хязгаарлалт 512 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Мишад оройнууд дээр нь тэмдэгт бичсэн мод байжээ. Тэрээр $s$ болон $t$ оройнуудыг сонгон $s$-ээс $t$-рүү очих замд дайралдах тэмдэгтүүдийг бичжээ. Бид үүнийг $(s, t)$ хосд харгалзах тэмдэгт мөр гэж нэрлэнэ.

Мишад $m$ хүсэлт байгаа: чамд $a$, $b$, $c$, $d$ гэсэн $4$ орой өгөгднө; чи $(a, b)$ ба $(c, d)$ хосуудад харгалзах тэмдэгт мөрүүдийн Хамгийн Урт Ерөнхий Угтварын уртыг олох ёстой.

Оролт

Эхний мөрөнд модны оройн тоо болох $n$ ($1 ≤ n ≤ 300000$) байрлана.

Дараагийн мөрөнд Англи цагаан толгойн $n$ ширхэг үсэг зайгаар тусгаарлагдан байрлана. $i$ дэх тэмдэгт нь $i$ дэх оройд харгалзана.

Дараагийн $n - 1$ мөрөнд ирмэгүүдийг тодорхойлно. Ирмэг нь $u$, $v$ ($1 ≤ u, v ≤ n$, $u ≠ v$) гэсэн зайгаар тусгаарлагдсан хос бүхэл тоогоор тодорхойлогдоно.

Дараагийн мөрөнд хүсэлтийн тоог илэрхийлэх $m$ ($1 ≤ m ≤ 1000000$) бүхэл тоо байрлана.

Дараагийн $m$ мөрөнд хүсэлтүүдийн талаар мэдээлэл байна. Хүсэлт бүр зайгаар тусгаарлагдсан $a$, $b$, $c$, $d$ ($1 ≤ a, b, c, d ≤ n$) дөрвөн бүхэл тоог агуулна.

Гаралт

Хүсэлтүүдийн хариуг буюу хамгийн урт ерөнхий угтварын уртыг нэг нэг мөрөнд хэвлэнэ.

Орчуулсан: Бат-Од

Жишээ тэстүүд

Оролт
6
bbbabb
2 1
3 2
4 3
5 2
6 5
6
2 5 3 1
1 5 2 3
5 6 5 6
6 3 4 1
6 2 3 4
2 2 4 5
Гаралт
2
2
2
0
1
0
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...