B. Хос тэмдэгтүүдийг сонгох

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$N$ тэмдэгтээс бүрдсэн $S$ тэмдэгт мѳр ѳгѳгдѳв. Таны даалгавар бол

  1. $1 ≤ i, j ≤ N$

  2. $S[i] = S[j]$, энэ нь $S$-ийн $i$-р тэмдэгт $j$-р тэмдэгттэй адилхан

байх $i$, $j$ бүхэл тоон хосуудын тоог олох юм.

Оролт

Нэг мѳрѳнд Латин цагаан толгойн жижиг үсгүүд болон цифрүүдээс бүрдэх $S$ тэмдэгт мѳрийг агуулна. $S$ нь хоосон биш ба урт нь $10^5$-аас хэтрэхгүй.

Гаралт

Бодлогын нѳхцлийг хангах $i$, $j$ хосуудын тоог хэвлэ. $(x, y)$ ба $(y, x)$ хосуудыг ялгаатай гэж үзнэ, ѳѳрѳѳр хэлбэл хосуудыг эрэмбэлэгдсэн гэж тооц.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
great10
Гаралт
7
Оролт
aaaaaaaaaa
Гаралт
100
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...