Жишээ тэстүүд

Оролт
ababa
aba
Гаралт
5
Оролт
welcometoroundtwohundredandeightytwo
d
Гаралт
274201
Оролт
ddd
d
Гаралт
12