D. Вася ба шатар

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Вася шатар тоглож сурахаар шийджээ. Энгийн шатар түүнд сонирхолгүй санагддаг учир тэр өөрийн гэсэн өөр шатар тоглодог.

Бэрс нь хөндлөн, босоо, диагональ чиглэлд нүүж чаддаг. Хэрэв түүний нүүж очиж чадах нүдэнд дайсны дүрс байвал тэр тухайн дүрсийн нүд рүү нүүх боломжтой. Ингэж нүүсэн тохиолдолд дайсны дүрс хөлөгөөс гарна. Бэрс нь нүүх үедээ замдаа дайралдсан дүрсээ давж гарах боломжгүй.

$n × n$ хэмжээтэй шатрын хөлөг өгөгдсөн. Бид $r$ дахь мөр болон $c$ дэх баганы огтлолцол дээр байрлах нүдийг $(r, c)$ гэж тэмдэглэнэ. $(1, 1)$ нүдэнд цагааны бэрс, $(1, n)$ нүдэнд харын бэрс байрласан байгаа. Бусад бүх нүдэнд хар цагаан талын аль ч талд харъяалагддаггүй ногоон талын хүүнүүд байгаа.

Тоглогчид ээлжээр тоглох ба цагаан бэрс эхэлж нүүнэ.

Тоглогч өөрийн ээлжинд заавал нэг дүрс идэх ёстой (ногоон хүү эсвэл дайсны бэрс байж болно). Тоглогч нүүдлийнхээ ээлжинд ямар ч дүрс идэж чадахгүй байх юм уу өрсөлдөгч нь бэрсийг нь идчихсэн байвал ялагдана.

$n × n$ хэмжээтэй хөлөг дээр хоёр тоглогч боломжит хамгийн ухаалагаар тогловол хэн нь ялахыг Вася-д хэлж өгнө үү.

Оролт

Оролтонд шатрын хөлгийн хэмжээг заах $n$ ($2 ≤ n ≤ 10^{9}$) тоо өгөгдөнө.

Гаралт

Эхний мөрөнд хамгийн ухаалагаар тоглосон тохиолдолд аль тоглогч ялахаас шалтгаалж "white", "black"-ийн аль нэгийг хэвлэнэ.

Хэрэв хариу нь "white" байвал, дараагийн мөрөнд цагаан бэрс эхний нүүдлээрээ аль нүдэнд очихыг зааж өгөх $(r, c)$ $2$ тоог хэвлэнэ. Хэрэв олон хариу байвал хамгийн бага $r$-ийн утгатайг, тэгсэн ч олон хариу байвал хамгийн бага $c$-ийн утгатайг нь хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: Энхсанаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
Гаралт
white
1 2
Оролт
3
Гаралт
black

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд цагааны тал эхний нүүдлээрээ харын бэрсийг идэж чадах тул цагаан тал ялна.

Хоёр дахь жишээнд хэрэв цагаан тоглогч $(2, 2)$ эсвэл $(1, 2)$ рүү нүүвэл дараагийн нүүдэл дээр хожигдох тул $(2, 1)$ нүд рүү нүүнэ.

Үүний адилаар харын бэрс $(2, 3)$ рүү нүүхээс өөр замгүй болно гэх мэтээр цагаан бэрс $(3, 1)$ нүд нь дээр, харын бэрс $(3, 3)$ нүд нь дээр ирнэ.

Энэ тохиолдолд цагааны бэрс голын баганын ногоон хүүнүүдийн аль нэгийг идэхээс өөр замгүй болох бөгөөд ингэснээр дараагийн нүүдэлд харын бэрсэнд идэгдэж ялагдах юм.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...