C. Вася ба сагсан бөмбөг

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Вася сагсан бөмбөгийн тэмцээнд баг бүрийн шидэлт хийсэн зайнуудыг тэмдэглэж байна. Тэр амжилттай шидэлт бүрийг $2$ юмуу $3$ оноогоор үнэлдэг гэдгийг мэддэг. Ямар нэг сөрөг биш $d$ бүхэл тооны хувьд шидэлт хийсэн зай нь $d$ метрээс хэтрэхгүй бол $2$ онооны үнэлгээтэй ба $d$ метрээс их бол $3$ онооны үнэлгээтэй юм.

Вася эхнийг багийг онооны давууг (эхний багийн онооноос хоёр дахь багийн оноог хассан утга) хамгийн их байхыг хүсч байгаа. Тэр $d$-н утгыг өөрөө сонгох боломжтой. Үүнийг хийхэд түүнд туслаарай.

Оролт

Эхний мөр нь $n$ ($1 ≤ n ≤ 2 \cdot 10^{5}$) бүхэл тоог агуулна. Энэ нь эхний багийн шидэлтийн тоо. Дараагийн мөрөнд $n$ ширхэг бүхэл тоонууд байна. Эдгээр нь $a_{i}$ ($1 ≤ a_{i} ≤ 2 \cdot 10^{9}$) шидэлтийн зайнууд юм.

Дараа нь $m$ ($1 ≤ m ≤ 2 \cdot 10^{5}$) тоо байх ба энэ нь хоёр дахь багийн шидэлтийн тоо юм. Дараагийн мөрөнд $m$ ширхэг бүхэл тоонууд байна. Эдгээр нь $b_{i}$ ($1 ≤ b_{i} ≤ 2 \cdot 10^{9}$) шидэлтийн зайнууд юм.

Гаралт

a:b хэлбэрээр хоёр тоо хэвлэнэ. Эдгээр нь бодлогын нөхцөлд харгалзан $a - b$ хасах үйлдлийн үр дүн хамгийн их байх боломжит оноонууд юм. Хэрвээ хэд хэдэн ийм оноо байгаа бол $a$ тоо нь ихийг нь сонгоно.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 2 3
2
5 6
Гаралт
9:6
Оролт
5
6 7 8 9 10
5
1 2 3 4 5
Гаралт
15:10
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...